Image
Bilgi Güçtür
Bilgi, Kurumların rekabet üstünlüğünü sağlayabilmeleri ve sürdürülebilirlik için en önemli unsurlardan biridir. Bilgi, değer yaratacak şekilde bir üretim faktörü olarak değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır.
Image
Kalite Yönetimi
Novi ’de kalite bir gelenektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak "Kaliteli Ürünler Üretmek" daima ana politikamız olmuştur.
Image
Bilgi Güvenliği
Novi Teknoloji , müşterilerinin itibarını, bilgi varlıklarının korunmasını, üstlendiği temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesini hedefler.

Bilgi çağında değer yaratmanın yolu fiziksel varlıklardan çok, bilgi kaynaklarını etkin kullanmaktan geçer

Novi Teknoloji, Bilişim sektöründe ve İş Zekâsı & Veri Madenciliği konusunda,
Uzun yıllar tecrübesi olan uzman kadrosuyla ve insan kaynakları organizasyonu ile veri analizine yönelik yazılım geliştirme, proje uygulama, teknik destek & bakım, eğitim ve danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

Image module
Image
Veri Analizi ve İş Zekası Uygulamaları Danışmanlığı
Novi Teknoloji başarıyla gerçekleştirdiği İş Analitiği projelerinde kazandığı farklı bakış açısının ışığında, tüm projelerde derin bir metodoloji bilgisi, kavramsal sürece yönelik önemli bir birikim, farklı organizasyonlarla çalışma ve iletişim kurma becerisi ile Veri Analizi ve Raporlama Danışmanlığı hizmeti sunuyor.
Image
Bilgi Güvenliği Danışmanlığı
Bilginin kurumunuz için değeri paha biçilemez. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması , hayata geçirilmesi ve devamlılığının sağlanması zorunluluk haline gelmiştir.
Novi Teknoloji olarak ISO 27001 Temel , İç Tetkik ve yönetim sistemi dokümantasyonuna yönelik aldığımız eğitimler çerçevesinde belgeli danışmanlarımız ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminizin kurulmasına ve devamlılığının sağlanması için destek veriyoruz.
Image
Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
Bilgi tabanlı yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ise bilgi teknolojisi stratejilerinin, yol haritalarının net olarak belirlenmesi ve işletme kaynaklarının bu alanda verimli kullanımı ile mümkündür.
Novi Teknoloji deneyimli ekibi ve bilgi teknolojisi çözümleri konusundaki stratejik iş ortaklıkları ile kurumlara rekabette avantajı elde edecek çözümler sunmaktayız.
Image
Üretim Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Üretim Yönetim Sistemleri (MES- Manufacturing Execution Systems), üretim işletmelerinin pek çok kaynağını bünyesinde barındıran ve bu üretim kaynaklarını direkt olarak etkileyen geniş ve etkili IT projeleridir.
Üretim yönetim süreçlerinin analiz edilerek, beklentilerin yazılı hale getirilmesi ve hedefe uygun IT projelerinin geliştirilmesi veya tedarik edilmesi sürecinde danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
Layer
Layer

Bizden
Haberler

Mutlu Müşteriler

Delimiter
NoviBI iş Zekası ve Karar Destek sistemi ile, Çiftlik ve sürü yönetimi süreçlerimizde oluşan verilerimizi bilgiye dönüştürüyoruz. NoviBI ile İş sürekliliğimizi ve iş verimliliğimizi arttırılmasına katkı sağlayarak kurumsal işleyişimizi güçlendirdik.
NoviBI iş Zekası ve Karar Destek sistemi karmaşık raporları hızlı ve kısa sürelerde hazırlayabilmemizi sağlıyor. NoviBI ile,İşletmemizde farklı yazılım ve veri tabanlarında bulunan verileri entegre ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyoruz. Bu sayede karar verme süreçlerimizde gerçek ve anlık bilginin daha fazla desteğini sağlıyoruz.
NoviPQM ile, WCM (World Class Manufacturing) metodolojileri ile hata, kayıp verilerinin toplanması ve önceliklerin belirlenmesi için gerekli veri akışını sağlıyoruz. Gerçekleşen veriler ile anlık analizlerimizi yaparak iyileştirme süreçlerine odaklanıyoruz.
WCM (World Class Manufacturing) standartlarında üretimdeki rekabet gücümüzü artırarak kalitemizi Dünya çapında bir seviyeye ulaştırmaya yönelik faaliyetlerimizi, Novi Teknoloji tarafından geliştirilen NoviPQM Proses Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile yönetiyoruz. NoviPQM Mobile ile üretim sahasından mobil cihazlar ile toplanan veriler ve NoviPQM ile gerçekleştirilen anlık analizler, süreçlerimizin sistematik bir biçimde iyileştirmesine ve geliştirilmesine destek oluyor.