Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır.

Bilgi güvenliği, kurumunun faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve sağlanacak faydanın artırılması için, iç ve dış tehditlerden korunmasını sağlar.

Günümüzde ticari şirketler ve devlet kurumları faaliyetlerini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde bilgi kullanımına yönelmişlerdir. Zaman geçtikçe bilginin önemi artmış, sadece güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması gelişen ihtiyaçlara cevap verememiş, aynı zamanda bir yerden bir yere nakil edilmesi de kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bilgiye olan bu bağımlılık bilginin korunması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu anlamda bilgi, kurumun sahip olduğu varlıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bilgiye yönelik olası saldırılar, tahrip edilmesi, silinmesi, bütünlüğünün ve/veya gizliliğinin zarar görmesi, bilgi altyapısının bozulmasına ve bu da beraberinde faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır.

Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür.

Bilgi güvenliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri standardıdır.

Bilgi teknolojileri konusundaki deneyimimiz ve uzman kadromuz ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik,

  • Varlık ve Risk Analizi,
  • Yönetim Sisteminin Modellenmesi,
  • Süreç ve Proje Yönetimi,
  • Dökümantasyon,
  • Sistemin Hayata Geçirilmesi,
  • Güncelleştirme, Gelişim ve izleme,
  • İç/Dış Denetim,
  • Belgelendirme,

Ana başlıklarında hizmet vermekteyiz.