Image module
Novi Teknoloji olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Novi Teknoloji Bilgi Güvenliği, şirketimizin itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici faaliyetlerimizin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla, bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı, çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini arttırmayı, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tesis edilmesini ve güncel teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak uygulanmasını hedefler.

 

Novi Teknoloji A.Ş. ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

 

faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, bilgi teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.