Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. web sitesini ziyaret ettiğinizde, ziyaretinize ait bazı bilgiler toplanıp kaydedilmektedir.Bu bilgiler içinde, ziyaretinizin zamanı ve süresi, sitemizde izlediğiniz sayfalar ve sitemize gelmeden hemen önce ziyaret ettiğiniz sitenin bilgileri, internet servis sağlayıcınızın ismi bulunmaktadır. Bu bilgiler sadece, site aktivitesini ölçmek ve sitemizi geliştirecek fikirler üretebilmek, müşteri ilişkilerimizi geliştirebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Sitemizde ayrıca, Üyelik, İstek ve Öneri Formu, Broşür İstek Formu ve benzeri formlarla, kendinize ve ilgi alanlarınıza dair -isminiz, telefon numaralarınız, posta ve e-posta adresiniz gibi- bilgileri bizlere sağlamanıza fırsat tanıyacak bölümler mevcuttur. Bizimle herhangi bir kişisel bilginizi paylaşmayı seçtiğiniz takdirde, biz bu bilgileri kaydedebilir, müşteri ilişkilerimizi geliştirmek, pazar araştırması veya diğer pazarlama faaliyetleri için kullanabiliriz. Web sitesindeki formları doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde başka parti ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

E-bülten ve SMS alma izni: Sitemizde bu formları doldururken Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Bülten aboneliği ve kampanyalardan SMS ile haberdar edilmek üzere için izniniz alınmaktadır. Bu izni verdiğiniz takdirde, belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize ya da cep telefonunuza ürünlerimiz, kampanyalarımız, yeniliklerimiz ve online etkinliklerimiz konusunda e-posta veya SMS ile bilgi gönderilebilir. Eğer e-posta veya SMS ile bilgilendirilmek istemiyorsanız, formları doldururken bu izni vermeyebilirsiniz.

Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş., Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcı’lar ile Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar’na göre çözülecektir.

Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi’nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar bakımından hüküm ifâde edecektir. Kullanıcı, Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Web Sitesi’ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.