Her geçen gün büyüyerek ve hızlanarak küreselleşen dünyamızın evrensel gelişme aracı bilişim teknolojileri olmuştur.

Gelecekte ülkemizin bilim ve teknoloji yarışında önemli bir ölçekte yer alabilmesi ve her alanda gelişmiş toplum olabilmesi için gerekli düşünce sisteminin yapılandırılmasında da bilişimin önemi hiç kuşkusuz ki tartışılmaz olacaktır.

Ülkemizin son yıllarda artan bir ivme ile izlediği dışa açılma politikasının da başarılı olabilmesi ve uluslararası rekabetin hâkim olduğu pazarlarda payını arttırabilmesi için, izlenebilir, yönetilebilir ve gelişime açık bir alt yapı gerekmektedir. Bunun yolu da ileri teknoloji yoğun ve daha az emek kullanmaktan geçmektedir.

Bu düşünce ile uzun yıllardır sektörde profesyonel olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda elde ettiğimiz tecrübelerimizi yatırıma dönüştürerek bir kurum olmayı, bu çerçevede çözüm geliştirmeyi ve işletmelere sunmayı hedefledik.

Ulutek Teknopark

Faaliyetlerimizi bir AR-GE kültürü kapsamında yürütebilmek, olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğimiz akademik destek ve üniversite-sanayi iş birliği içerisinde olabilmek için, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ULUTEK kampüsünde faaliyetlerimizi sürdürmeyi tercih ettik.

Novi Teknoloji, bilgiyi en iyi şekilde kullanarak kullanıcı dostu ürünler üretmek ve bu ürünleri en ekonomik şartlarda kurumlara ulaştırmayı kendine hedef edinmiştir.