Image module

Günümüzde rekabet sınır tanımıyor. Rekabet ortamında başarıyı yakalamak için, değişen pazar koşullarına karşı hızlı kararlar alarak anında tepki vermek gerekiyor.

 • İşletmelerin hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri, strateji belirleyebilmeleri ve uyguladıkları stratejilerin sonuçlarını ölçebilmeleri için gerekli olan verilere, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlar.
 • Şirketlerin etkili karar vermesini sağlayan, iş performansını optimize etmeye yardımcı olan bir raporlama sistemidir.
 • Kolay ve esnek kullanımı sayesinde hızlı raporlar oluşturmanıza ve verilerinizi görselleştirmenizi sağlar.
 • Sınırsız sayıda veri tabanı bağlantısı oluşturarak birbirinden farklı ortamlarda saklanılan veriler için sayısız rapor oluşturmanıza ve analize imkân sağlar.
 • Bilgi kurumlar için en önemli ve en güçlü değerdir.
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı için bilginin gücünü daha etkin kullanmak ve daha isabetli kararlar için bilginin iş süreçlerine doğrudan entegrasyonu zorunlu hale gelmiştir.
 • Teknolojinin hızlı gelişim ile Kurumlara operasyonel sistemlerinden, bayilerinden, satış örgütlerinden, pazardan ve sosyal medyadan sayısız veri akmaktadır.
 • Bu veriler genellikle farklı yazılımlarda üretildiğinden, yönetimi, analizi zor ve zaman alıcı olmaktadır.
 • Güncel adı ile Büyük Veri “Big Data”, şirketlerin bilgi teknolojileri ve raporlama departmanlarına ciddi bir iş yükü getirirken diğer yandan karar vericilerin doğru bilgiye hızlı ulaşmalarını güçleştirmektedir.
 • Veriler, doğru bakış açıları ile anlaşılır şekillerde derlendiğinde anlamlı bilgi haline gelebilir, karar destek mekanizmasına hizmet edebilir.
 • Süreç olarak incelediğimizde veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde, gerçek bir karar destek mekanizmasından bahsediliyor.
 • İş zekası uygulamaları veriyi bilgiye dönüştürerek,kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.
 • Operasyon etkinliğinin artırılmasına, daha akıllı ve daha çevik olunmasına, kaynakların daha etkin kullanılmasına destek verir.

NoviBI farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirerek,

 • Hızlı ve esnek sorgulama,
 • Tam ve doğru veriler ile analiz,
 • Kişisel rapor oluşturabilme,
 • Bilgi işlem desteğine ihtiyaç olmadan veri analizi,
 • İşletme performansının operasyonel ve finansal olarak izlenmesi,
 • Sorunlar ve başarıların analizi ve buna göre stratejinin revize edilmesi.

Gibi çözümler sunuyor.

Kurumlar iş zekası sistemlerinin sunduğu analiz ve raporlarla iş akışlarını yeniden planlayarak verimlilik artışı sağlayabilir, maliyetlerdeki gereksiz harcamaları görerek tasarruf sağlayabilir ve iş fırsatlarını görerek rekabette öne geçebilirler.

www.novibi.com.tr