Image module

NoviPQM , PQM (Process Quality Management) yaklaşımlarını kullanan fabrikalar için, süreçlerin iyileştirilmesi, süreç performansın izlenmesi ve arttırılması, kalitenin korunması ve kaynakların azaltılması amacıyla detaylı veri analizleri yapan kalite yönetim sistemidir.

NoviPQM, üretimi dünya standardına çıkartmak ve bu standardı korumak ve sıfır fire standardını sağlamak amacıyla, detaylı ölçüm ve raporlamalar yapar. Fire ve kayıp verilerin raporlanmasının yanı sıra, takip eden benzer hataların izlenmesi ve bu hatalar arasındaki korelasyonun kurulabilmesi yönünde sistemleri izler, puanlar ve hedefler ile karşılaştırmalar yapar.

Image module

NoviPQM Modüller

Gerçekleşen Hata bildirimleri

 • Web & Win Uygulama
 • NoviPQM Mobile ile sahadan veri toplama

Gerçekleşen Üretim Verileri

Önceliklendirme ve Atak Yönetimi

Hata Yönetimi

 • 4M
 • PUKO (PDCA)
 • Çözüm Yöntemleri (Hızlı-Standart-Major Kaizen vb.)
 • Alarm ve Uyarı Sistemi
 • İş Akışı ve Atamalar
 • Kök Neden Analizleri
 • Standartlaştırma
 • Yaygınlaştırma
 • Stage Seviyesi
 • X-Matris
 • Five Question For Zero Defects
 • Standart Operasyon Prosedürü Kontrolü (SOP)

Standart Raporlamalar

 • QA Matris
 • QA Toplam Hata Dağılımı
 • Hata Atak Dağılımı (Atak Edilen /Edilmeyen)
 • Hata Atak Dağılımı (Açık /Kapalı)
 • Atak Edilen Hata 4M Dağılımı
 • Kapatılan Hata Metot Dağılımı
 • Toplam QA Analizi
 • Toplam/Atak Edilen/Kapatılan Hata Dağılımı
 • 4M Dağılımı
 • İnsan Kaynaklı Hata Analizi
 • Makina Kaynaklı Hata Analizi
 • Metot Kaynaklı Hata Analizi
 • Malzeme Kaynaklı Hata Analizi
Image module
www.novipqm.com