Image module
Ölçülemeyen iyileştirilemez.

Üretimden veri toplama, gerçek zamanlı izleme ve verimlilik takibi özelliklerini beraberinde getirir.

Kalitesizlik, arızalar, yeniden işlemeler, hurdalar, hız kayıpları nedeniyle karşılaşılan üretim hataları ve sipariş teslim süreçlerinde gecikmeler üretim süreçlerinin gerçekleridir.

Günümüz rekabetçi ortamında işletmelerin en önemli amacı ise verimliliği artırmak ve rekabet avantajı sağlamaktır.

Bu durum ne kadar çok ve hızlı ürettiğinizden daha ziyade ne kadar kayıpla ürettiğinizdir. Kayıpların takibi, analizi ve azaltılmasına yönelik faaliyetler işletmelerin asıl mücadele ettiği sorunlar arasındadır.

İşletmeler daha verimli ve az kayıplı bir üretim alt yapısını oluşturma hedefi ile üretim hattındaki bilgilerin sağlıklı olarak toplanması, işlenmesi ve işletmeyi yönlendirecek sonuçlara ulaşılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.

Toplanan bu verilerden, sipariş üretim süreçleri, makinelerin, ekipmanların ve çalışanların zaman kayıpları, hammadde-malzeme kullanımı gibi analizlerinin yapılması hedeflenmektedir.

Image module

NoviUYS üretim sahasında gerçekleşen aktivitelerin gerçek zamanlı takip etmek üzere geliştirilen bir üretim yönetim sistemi yazılımıdır.

NoviUYS, genel üretim süreçleri yanında özellikle sipariş bazlı ve En*Boy*Yükseklik*Ağırlık gibi farklı ölçüler ile hammadde, yarı mamuller kullanarak üretim yapan işletmeler için geliştirilmiştir.

NoviUYS içerdiği Veri analizi ve Karar Destek sistemi ile gerçekleşen üretim verilerinin bilgiye dönüştürülmesini sağlar ve işletme verimliliğinin artışına destek olur.

Image module
Image module

Modüller

NoviUYS Web & Win

 • Satınalma Siparişleri,
 • Satış Siparişleri,
 • Üretim & İş Emirleri
 • Üretim Planlama
 • Üretim Teyitleri
 • Sevkiyat
 • Sayım
 • B2B
 • B2C
 • ERP Entegrasyon
 • Raporlama Ve Analiz

NoviUYS Mobile

 • Satış Siparişleri Ve Fiyat Listeleri
 • Üretim Teyitleri
 • Sevkiyat
 • Sayım
 • B2B
 • B2C