Lütfen İletişime Geçiniz

Ürün ve hizmetlerimize yönelik referans talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

E-Mail: bilgi@noviteknoloji.com.tr
Mutlu Müşteriler

Delimiter
NoviBI iş Zekası ve Karar Destek sistemi ile, Çiftlik ve sürü yönetimi süreçlerimizde oluşan verilerimizi bilgiye dönüştürüyoruz. NoviBI ile İş sürekliliğimizi ve iş verimliliğimizi arttırılmasına katkı sağlayarak kurumsal işleyişimizi güçlendirdik.
NoviBI iş Zekası ve Karar Destek sistemi karmaşık raporları hızlı ve kısa sürelerde hazırlayabilmemizi sağlıyor. NoviBI ile,İşletmemizde farklı yazılım ve veri tabanlarında bulunan verileri entegre ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyoruz. Bu sayede karar verme süreçlerimizde gerçek ve anlık bilginin daha fazla desteğini sağlıyoruz.
NoviWCM ile, WCM (World Class Manufacturing) metodolojileri ile hata, kayıp verilerinin toplanması ve önceliklerin belirlenmesi için gerekli veri akışını sağlıyoruz. Gerçekleşen veriler ile anlık analizlerimizi yaparak iyileştirme süreçlerine odaklanıyoruz.
WCM (World Class Manufacturing) standartlarında üretimdeki rekabet gücümüzü artırarak kalitemizi Dünya çapında bir seviyeye ulaştırmaya yönelik faaliyetlerimizi, Novi Teknoloji tarafından geliştirilen NoviWCM Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile yönetiyoruz. NoviWCM Mobile ile mobil toplanan veriler ve NoviWCM ile gerçekleştirilen anlık analizler, süreçlerimizin sistematik bir biçimde iyileştirmesine ve geliştirilmesine destek oluyor.