Üretim Yönetim Sistemleri (MES- Manufacturing Execution Systems), üretim işletmelerinin pek çok kaynağını bünyesinde barındıran ve bu üretim kaynaklarını direkt olarak etkileyen geniş ve etkili IT projeleridir.

Sistem temel olarak bir yandan firmanın talep ve ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan işletme verimliliğini ve üretim işlemlerinin elektronik ortamda takibi ile darboğaz yönetimini hedeflemektedir.

Bu sistemler, üretim açısından son derece önemli ve etkin destek gerektiren sistemlerdir.
Ekibimiz, uzun yıllar üretim işletmelerinde bu yönde yazılım geliştirmiş ve buna yönelik danışmanlık yapmış uzmanlardan oluşmaktadır.

Novi Teknoloji müşterilerine;

  • MES ihtiyacının ve başarı kriterlerinin belirlenmesi,
  • Bu doğrultuda uygun MES yazılımın seçilmesine ve geliştirilmesi,
  • Seçimi yapılan yazılımın işletmenin yapısına uygun şekilde modellenmesi,
  • MES yazılımının verimli bir şekilde hayata geçirilmesi,

Konularında danışmanlık ve yazılım geliştirme hizmetleri sunmaktadır