Veri bilgiye dönüştürülüp, kullanılıncaya kadar değer ifade etmez.

 

Bu nedenle değerli olan, verilerin irdelenip bilgiye dönüştürülmesi ve karar için kullanılabilmesidir.

Novi, bugüne kadar özellikle uluslararası firmalarda başarıyla gerçekleştirdiği İş Analitiği projelerinde kazandığı farklı bakış açısının ışığında, tüm projelerde derin bir metodoloji bilgisi, kavramsal sürece yönelik önemli bir birikim, dokümantasyon zenginliği ve farklı organizasyonlarla çalışma ve iletişim kurma becerisi ile Veri Analizi ve Raporlama Danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Amacımız:

Veri tabanı bağımsız ve dağınık yapılarda bulunan verilerin, karar verme ve yönetim kabiliyetlerinin arttırılmasına yardımcı kurumsal bilgiye dönüştürülmesine, böylelikle kurumların rekabet ortamında avantaj sağlamasına ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmaktır.